การรับมอบหนังสือ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย(นางนรีพรรณ สุวรรณกิตติ) รับมอบหนังสือจากผู้แทนทีมงานธรรมะใกล้ตัว เพื่อมอบหนังสือให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และห้องสมุดเรือนจำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ กรมราชทัณฑ์