การจัดสัมมนาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นางสาวเพลินใจ แต้เกษม) ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพฤตินิสัย และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่กำหนดให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเรือนจำกลางคลองไผ่ เข้าร่วมสัมมนา