เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ร […]