เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.สมเด็จพระเทพรัต […]