พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทูลเกล้าฯถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 100 ราย