ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี 2555

กรมราชทัณฑ์ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์การออกแบบ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 27–29 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 3 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45 

 

          กรมราชทัณฑ์  ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์การออกแบบ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง  ให้เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและรสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่  27–29 กุมภาพันธ์  2555  รวม 3 วันในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 36 แห่งได้แก่

  1.เรือนจำกลางบางขวาง

  2.เรือนจำกลางคลองเปรม

  3.เรือนจำกลางกำแพงเพชร

  4.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

  5.เรือนจำกลางนครปฐม

  6.เรือนจำกลางลพบุรี

  7.เรือนจำกลางขอนแก่น

  8.เรือนจำกลางพิษณุโลก

  9.เรือนจำกลางนครพนม

10.เรือนจำกลางเชียงใหม่

11.เรือนจำกลางนครราชสีมา

12.เรือนจำจังหวัดเลย

13.เรือนจำจังหวัดสระบุรี

14.เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

15.เรือนจำจังหวัดนครนายก

16.เรือนจำจังหวัดสงขลา

17.เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

18.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์

19.เรือนจำจังหวัดพิจิตร

20.เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

21.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

22.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

23.เรือนจำพิเศษธนบุรี

24.เรือนจำพิเศษมีนบุรี

25.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล

26.เรือนจำอำเภอแม่สอด

27.เรือนจำอำเภอนางรอง

28.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

29.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

30.ทัณฑสถานหญิงกลาง

31.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

32.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

33.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

34.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

35.ทัณฑสถานหญิงสงขลา

36.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

 
 
          ผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง จำนวน   5  ท่าน การตัดสินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ผลปรากฏ ดังนี้
 

 

ประเภทเครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป

 

 

        ประเภท เครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดรับแขกชนิดมีเบาะ
              รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
              รางวัลที่ 2 เรือนจำจังหวัดเลย
              รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลชมเชย
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดรับแขกชนิดไม่มีเบาะ
              รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
              รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางกำแพงเพชร
              รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดสระบุรี
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดอาหารชนิดมีเบาะ
              รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
              รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
              รางวัลที่ 3 เรือนจำจังหวัดเลย
              รางวัลชมเชย เรือนจำกลางคลองเปรม
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แบบมาตรฐานทั่วไป ชุดอาหารชนิดไม่มีเบาะ
              รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
              รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
              รางวัลชมเชย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แกะสลัก ตู้โชว์เข้ามุมห้อง
              รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
              รางวัลที่ 2 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
              รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลชมเชย
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แกะสลัก ตู้โชว์ชิดผนัง
             รางวัลที่ 1 เรือนจำพิเศษธนบุรี
             รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางคลองเปรม
             รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางบางขวาง
             รางวัลชมเชย เรือนจำกลางนครปฐม
        ประเภท เครื่องเรือนไม้แกะสลัก คันฉ่อง
            รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
            รางวัลที่ 2 เรือนจำพิเศษธนบุรี
            รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางนครปฐม
            รางวัลชมเชย เรือนจำกลางคลองเปรม
 
 

ประเภทเครื่องเรือนโลหะผสมไม้ ,หวาย หรือวัสดุอื่น ๆ

 

   
      ประเภท เครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ชุดรับแขก
           รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
           รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางคลองเปรม
           รางวัลที่ 3 เรือนจำพิเศษธนบุรี
           รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดนครนายก
      ประเภท เครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ชุดอาหาร
          รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
          รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางคลองเปรม
          รางวัลที่ 3 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
          รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดเลย
      ประเภท เครื่องเรือนโลหะผสมไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ชั้นโลหะ
          รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
          รางวัลที่ 2 เรือนจำพิเศษธนบุรี
          รางวัลที่ 3
          รางวัลชมเชย

 

ประเภทเครื่องเรือนหวาย

        ประเภท เครื่องเรือนหวาย เก้าอี้นั่งเอนนอน
            รางวัลที่ 1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
            รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางบางขวาง
            รางวัลที่ 3 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
            รางวัลชมเชย
       ประเภท เครื่องเรือนหวาย ชุดรับแขก
           รางวัลที่ 1 เรือนจำจังหวัดสงขลา
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
           รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางบางขวาง
           รางวัลชมเชย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
      ประเภท เครื่องเรือนหวาย ชุดอาหาร
           รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางบางขวาง
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
           รางวัลที่ 3
           รางวัลชมเชย
 

ประเภทเครื่องจักสาน

   
    ประเภท เครื่องจักสาน กระเป๋าถือสตรี
          รางวัลที่ 1
          รางวัลที่ 2
          รางวัลที่ 3
          รางวัลชมเชย ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
      ประเภท เครื่องจักสาน ฝาชี
          รางวัลที่ 1 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
          รางวัลที่ 2 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
          รางวัลที่ 3 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
          รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดเลย
     ประเภท เครื่องจักสาน ตะกร้าเอนกประสงค์
          รางวัลที่ 1 เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
          รางวัลที่ 2 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
          รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางลพบุรี
          รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดเลย 
 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

 

      ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทไม้
           รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางคลองเปรม
           รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางบางขวาง
           รางวัลที่ 3 เรือนจำจังหวัดเลย
           รางวัลชมเชย เรือนจำพิเศษมีนบุรี
       ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทผ้า
           รางวัลที่ 1 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
           รางวัลที่ 3 เรือนจำจังหวัดเลย
           รางวัลชมเชย ทัณฑสถานหญิงกลาง
      ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทวัสดุเหลือใช้
           รางวัลที่ 1 เรือนจำพิเศษธนบุรี
           รางวัลที่ 2 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
           รางวัลที่ 3 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
           รางวัลชมเชย ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
 
 

ประเภทงานประดิษฐ์

 

      ประเภท งานประดิษฐ์เสื้อผ้า
           รางวัลที่ 1 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
           รางวัลที่ 3 ทัณฑสถานหญิงกลาง
           รางวัลชมเชย ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
      ประเภท งานประดิษฐ์ผ้าคลุมเตียง
           รางวัลที่ 1 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานหญิงกลาง
           รางวัลที่ 3 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
           รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดพิจิตร
      ประเภท งานประดิษฐ์ผ้าปูโต๊ะ
           รางวัลที่ 1 ทัณฑสถานหญิงกลาง
           รางวัลที่ 2 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
           รางวัลที่ 3 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
           รางวัลชมเชย เรือนจำจังหวัดเลย
 
 

ประเภทคทา ไม้เท้า ไม้ตะพด

 

           รางวัลที่ 1 เรือนจำกลางคลองเปรม
           รางวัลที่ 2 เรือนจำกลางขอนแก่น
           รางวัลที่ 3 เรือนจำจังหวัดเลย
           รางวัลที่ 3 เรือนจำกลางพิษณุโลก
           รางวัลชมเชย เรือนจำกลางบางขวาง
 
          กรมราชทัณฑ์  ได้ประกอบพิธีมอบโล่รางวัลอันดับ 1 แก่เรือนจำและ ทัณฑสถานที่ชนะเลิศการประกวดฯ จำนวน 22 รางวัล  เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดงานนิทรรศการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นผู้มอบโล่รางวัลอันดับ 1