การแสดงนิทรรศการโครงการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

 

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการแสดงนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 1–11 มีนาคม 2555

 

 

     กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการแสดงนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 1–11 มีนาคม 2555  โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด , เรือนจำชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ , เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี