สพน.ทำบุญปีใหม่

23 ธันวาคม 2554 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่  พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการ (กีฬา) ในช่วงเย็น