การประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  เวลา  09.00 น. สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45  โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อน้นต์ชัย) เป็นประธานการประชุม…

 

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  เวลา  09.00 น. สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45  โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อน้นต์ชัย) เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัยและคณะ ได้รายงานและนำเสนอรูปแบบของการจัดงานนิทรรศการเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2