การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กรมราชทัณฑ์ ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังกาบัดดี้ชายหาด  ประเภทชาย จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2…

 

          กรมราชทัณฑ์ ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังกาบัดดี้ชายหาด  ประเภทชาย จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554   “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 27 –30 ธันวาคม 2554  ณ หาดทรายริมแม่น้ำปิง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

 

นายกสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์  ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬากาบัดดี้ชายหาด ทีมกรมราชทัณฑ์  

 

 

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯมอบของที่ระลึก ให้กับ นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้จัดการทีมกรมราชทัณฑ์และมอบของที่ระลึก ให้กับ นายทวี ดวงธรรมมา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์ จากกรมราชทัณฑ์

 

 

 

นักกีฬากาบัดดี้ชายหาดทีมกรมราชทัณฑ์ ร่วมใจรวมพลังสู้เพื่อกรมราชทัณฑ์ ผลการแข่งขันทีมกรมราชทัณฑ์  ชนะ ทีมสถาบันการพละศึกษาจังหวัดกระบี่ ทีมกรมราชทัณฑ์ 50 ต่อ 34
 
 
 
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ มอบของที่ระลึกให้กับนายโชคชัย ฯ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก
 
 
นักกีฬาทีมกรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดี ทีมจังหวัดเชียงใหม่ชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภททีมชาย ส่วนชนะเลิศ(เหรียญทอง) ประเภททีมหญิง ได้แก่นักกีฬาทีมจังหวัดตาก ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี”
 
 

นายณรงค์ ช่วยเอื้อ อุปนายกสมาคมกาบัดดี้นายชรินทร์สมรพิทักษ์ เลขานุการสมาคมกาบัดดี้  ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาทีมกรมราชทัณฑ์ รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม