“งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์” โครงการดีเด่นของชาติ

 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการ "งานนิทรรศการผลิตภัฤณฑ์ราชทัณฑ์" กรมราชทัณฑ์ เป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม โดยคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งทำด้วยทองคำแท้ น้ำหน้ก 1 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา