ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมราชทัณฑ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 รายแล้วย  ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555  ดาวน์โหลดได้ที่นี่