เฟซบุ๊ก (facebook) สำหรับการรับบริจาคหนังสือให้ผู้ต้องขัง

          สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษา ได้จัดทำเฟซบุ๊ก (facebook) “ปันความรู้สู่เรือนจำ” สำหรับเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน ในการบริจาคหนังสือ นิตตสาร วารสาร มัลติมีดีย ฯลฯ ของบริษัท ห้างร้าน องค์กรเอกชน หรือประชาชนโดยทั่วไป ที่มีความประสงค์จะบริจาคเข้าห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ต้องขัง อีกทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับบริจาคหนังสือดังกล่าว โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ttps://www.facebook.com/profile.php?id=100013928281419&hc_ref=NEWSFEED  ทั้งนี้ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 มีรายการรับบริจาคหนังสือดังนี้…

 

 

          วันที่ 19 กันยายน 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ และนิตยสารจากนิตยสารพลอยแกมเพชร จำนวน 3,000 เล่ม 

 

          วันที่ 27 กันยายน 2559  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้บริจาคหนังสือหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด ชุดเล็ก จำนวน 39 ชุด ห้กรมราชทัณฑ์ เพื่อมอบให้ห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำ ทัณฑสถาน และเป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขัง ดังนี้

  • คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย จำนวน 130 เล่ม 
  • คุณธรรมและจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย จำนวน 130 เล่ม

          วันที่ 30 กันยายน 2559  เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือจากนายโรเบิร์ท ลีเบิร์แมนและนางอีเลน หว่อง กรรมการผู้จัดการบริษัท อินคลูด จำกัด นวนิยาย วรรณคดี อัตประวัติชีวิตและสอนภาษาหรือทักษะ จำนวน 3,000 เล่ม

 

          วันที่ 19 กันยายน 2559 นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อมอบให้เรือนจำ ทัณฑสถาน  ณ บริเวณหน้าศูนย์ Call center ชั้น 1 กรมราชทัณฑ์

 

          วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัยและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการศึกษารับมอบหนังสือจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  บริจาคหนังสือ ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช ให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำ ทัณฑสถาน จำนวน 10,000 เล่ม