admin

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตร
“ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) สำหรับผู้ต้องขัง”

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 กองทุนกำลังใจฯ ได้จัดประชุมห …

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตร
“ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) สำหรับผู้ต้องขัง”
Read More »

พิธีเปิดโครงการสายธารธรรม นำใจ ให้โอกาส (โครงการนำร่อง ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2566)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย …

พิธีเปิดโครงการสายธารธรรม นำใจ ให้โอกาส (โครงการนำร่อง ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2566) Read More »

สถาบันพระปกเกล้ามอบหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัล E-Learning เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิรุณ เจริญเกียรติวง …

สถาบันพระปกเกล้ามอบหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัล E-Learning เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง Read More »

⚡️ โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ⚡️

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ …

⚡️ โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ⚡️ Read More »