admin

ประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรณีศึกษาโปรแกรมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

น.ช. ดุล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ประเภทคดีลักทรัพย์ ศาลจังหวัด ธัญบุรี ตัดสินโทษมีกำหนด 1 ปี 10 เดือน 15 วัน เป็นความผิดครั้งแรก ก าหนดพ้นโทษ 12 มีนาคม 2562 รับย้ายจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีมาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูลจากทะเบียนประวัติ มีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดยะลา รูปร่างผอมบางผิวขาวเหลือง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เสพสารเสพติด การสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาไทย ได้ระดับต่ำ ถนัดที่จะสื่อสารภาษายาวี

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี และพฤติการณ์การกระทำผิด ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านแก้ไข พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถานนำผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสามารถทำการพัก และลดวันต้องโทษ เข้ารับอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

กรณีศึกษา : โปรแกรมผู้กระทำผิดทางเพศ

กรณีศึกษา ผู้ต้องขังประเภทคดีข่มขืนและฆ่า กำหนดโทษตลอดชีวิต ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมอบรมโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขัง ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากข้อมูลการจำแนก ลักษณะผู้ต้องขังระบุว่ารับย้ายมาจากเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ รูปร่างสูง –ผอม ผิวดำแดง มีประวัติเสพสารเสพติด ประเภท กระท่อม กัญชา ยาบ้า สักลายบนร่างกายและใบหน้าหลายจุด

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ เรือนจำกลางนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ