เดือน: เมษายน 2012

การรับมอบหนังสือ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย(นางนรีพรรณ สุวรรณกิตติ) รับมอบหนังสือจากผู้แทนทีมงานธรรมะใกล้ตัว เพื่อมอบหนังสือให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และห้องสมุดเรือนจำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ กรมราชทัณฑ์

นโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง

 

กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงและพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง พนักงาน Call Center บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2