วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. สมาคมโทรคมนาคมแห่ง […]