จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)

science faculty
 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ:

 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

19 มกราคม 2563

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 1 - 1
2 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2 - 2
3 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 5 5
4 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
5 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ - 1 1
6 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2 - 2
7 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ - 1 1
8 เรือนจำกลางคลองเปรม 22 - 22
9 เรือนจำกลางตาก 1 - 1
10 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 3 - 3
11 เรือนจำกลางบางขวาง 3 - 3
12 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 1 - 1
13 เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 - 1
14 เรือนจำกลางยะลา 1 - 1
15 เรือนจำกลางระยอง 1 - 1
16 เรือนจำกลางสงขลา 1 - 1
17 เรือนจำกลางสมุทรปราการ 3 - 3
18 เรือนจำกลางเขาบิน 3 - 3
19 เรือนจำกลางเชียงราย 3 - 3
20 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 - 1
21 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 1 - 1
22 เรือนจำจังหวัดชุมพร 1 - 1
23 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - 2
24 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 1 - 1
25 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1 - 1
26 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 1 - 1
27 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม - 1 1
28 เรือนจำจังหวัดลำพูน - 2 2
29 เรือนจำจังหวัดสกลนคร 1 - 1
30 เรือนจำจังหวัดหนองคาย 1 - 1
31 เรือนจำพิเศษพัทยา 2 - 2
32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 1 - 1
33 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2 - 2
34 เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 1 - 1
35 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 1 - 1
36 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 1 - 1
37 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 67 11 78

 

จำนวนผ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง จำนวน
1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 16 - 16
2 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 13 13
3 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
4 เรือนจำกลางคลองเปรม 24 - 24
5 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 - 1
6 เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 - 1
7 เรือนจำกลางสงขลา 1 - 1
8 เรือนจำกลางอุดรธานี 1 - 1
9 เรือนจำจังหวัดลำพูน 1 - 1
10 เรือนจำอำเภอนางรอง 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 46 14 60