จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)

science faculty
 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ:

 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

5 เมษายน 2563

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 1 - 1
2 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 2 2
3 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
4 เรือนจำกลางคลองเปรม 20 - 20
5 เรือนจำกลางคลองไผ่ 1 - 1
6 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 1 - 1
7 เรือนจำกลางนครปฐม 1 - 1
8 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 4 - 5
9 เรือนจำกลางบางขวาง 13 - 13
10 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 2 - 2
11 เรือนจำกลางพิษณุโลก 2 - 2
12 เรือนจำกลางยะลา 1 - 1
13 เรือนจำกลางระยอง 1 - 1
14 เรือนจำกลางสงขลา 2 - 2
15 เรือนจำกลางสมุทรปราการ 2 - 2
16 เรือนจำกลางอุบลราชธานี 1 - 1
17 เรือนจำกลางเขาบิน 1 - 1
18 เรือนจำกลางเชียงราย 3 - 3
19 เรือนจำกลางเพชรบุรี 1 - 1
20 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 1 - 1
21 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1 - 1
22 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 7 - 7
23 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1 - 1
24 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 1 - 1
25 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม - 1 1
26 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 1 - 1
27 เรือนจำจังหวัดลำพูน - 2 2
28 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 1 - 1
29 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 1 - 1
30 เรือนจำจังหวัดหนองคาย 4 - 4
31 เรือนจำพิเศษธนบุรี 4 - 4
32 เรือนจำพิเศษพัทยา 2 - 2
33 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 1 - 1
34 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 1 - 1
35 เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 1 - 1
36 เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 1 - 1
37 เรือนจำอำเภอนางรอง 1 - 1
38 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 87 6 94

 

จำนวนผ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง จำนวน
1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 16 - 16
2 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 14 14
3 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
4 เรือนจำกลางคลองเปรม 28 - 28
5 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 - 1
6 เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 - 1
7 เรือนจำกลางสงขลา 1 - 1
8 เรือนจำกลางอุดรธานี 1 - 1
9 เรือนจำจังหวัดลำพูน 1 - 1
10 เรือนจำพิเศษพัทยา 1 - 1
11 เรือนจำอำเภอนางรอง 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 51 15 66