admin

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี และพฤติการณ์การกระทำผิด ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านแก้ไข พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถานนำผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสามารถทำการพัก และลดวันต้องโทษ เข้ารับอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

กรณีศึกษา : โปรแกรมผู้กระทำผิดทางเพศ

กรณีศึกษา ผู้ต้องขังประเภทคดีข่มขืนและฆ่า กำหนดโทษตลอดชีวิต ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมอบรมโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขัง ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากข้อมูลการจำแนก ลักษณะผู้ต้องขังระบุว่ารับย้ายมาจากเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ รูปร่างสูง –ผอม ผิวดำแดง มีประวัติเสพสารเสพติด ประเภท กระท่อม กัญชา ยาบ้า สักลายบนร่างกายและใบหน้าหลายจุด

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ เรือนจำกลางนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

พิธีส่งมอบเครืองคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 เครื่อง ให้กับเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประเาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) แก่ผู้ต้องขัง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาค ชุดแรก

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชุดแรก จำนวน 21 เครื่อง ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้กับทัณฑสถานหญิงชลบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากทัณฑสถานฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่แล้ว โดยขอยืมเครื่องโน้ตบุคคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามาใช้ และทัณฑสถานฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที