การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

   วันที่ 19-21 มีนาคม  2561 ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการสัมมนาครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพิธีเปิดที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์