มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน มอบหนังสือห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 580 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ