วัน: 19 มกราคม 2012

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กรมราชทัณฑ์ ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังกาบัดดี้ชายหาด  ประเภทชาย จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2…

 

การประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  เวลา  09.00 น. สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45  โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อน้นต์ชัย) เป็นประธานการประชุม…

 

โครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  กรมราชทัณฑ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้กระทำความดี …