กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตก […]