วัน: 16 มีนาคม 2012

ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี 2555

กรมราชทัณฑ์ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์การออกแบบ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 27–29 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 3 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45 

ผลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45

กรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังขึ้น ระหว่างวันที่ 1–11 มีนาคม 2555 รวม 11 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน